Skip to main content

Privacyverklaring

Toneelvereniging VIOS Oud Ade, gevestigd aan Schoolplein 24 2374 AD Oud Ade, neemt de privacybescherming van jouw gegevens serieus en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 
Toneelvereniging VIOS Oud Ade verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

Reserveringen 
Naam, emailadres en telefoonnummer. 

Donateurs 
Naam, adresgegevens, emailadres en telefoonnummer. 

Leden 
Naam, geboortedatum, adresgegevens, emailadres en telefoonnummer. 

Foto- en videomateriaal van leden gemaakt m.b.t. producties van Toneelvereniging Vios. 

Sympathisanten (zusterverenigingen en samenwerkende organisaties) 
Naam, adresgegevens, emailadres en telefoonnummer. 

Persoonsgegevens ontvangen bij verzoek, vraag of klacht 
De zelf ingediende gegevens door aanbrenger van het verzoek, de vraag of klacht. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden mijn persoonsgegevens verwerkt? 
Toneelvereniging VIOS Oud Ade verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

Reserveringen 

 • Voor het registeren en het controleren van een reservering bij een productie van Toneelvereniging Vios.
 • Mogelijkheid contact op te nemen en informatie te verstrekken indien nodig i.v.m. genoemde reservering.

 Donateurs 

 • Voor het registeren en controleren van donateurschap van toneelvereniging Vios.
 • Voor het verstrekken van informatie aan donateurs m.b.t. uitvoeringen, activiteiten, onze vereniging en betalingen.
 • Mogelijkheid contact op te nemen indien nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 Leden 

 • Voor het registeren en controleren van lidmaatschap van toneelvereniging Vios.
 • Voor het verstrekken van informatie aan leden m.b.t. uitvoeringen, activiteiten, onze vereniging en betalingen.
 • Mogelijkheid contact op te nemen en informatie te verstrekken indien nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Samenwerking te bevorderen binnen een productie door middel van email of whatsapp-groepen.
 • Ter promotie mag Vios foto’s, video’s en/of naam op onze website, via social media, Mailchimp en reclamemateriaal van Toneelvereniging VIOS gebruiken.
 • Ter archivering mag Vios foto’s, video’s, gespeelde stukken en/of naam op de website, via social media, Mailchimp, Onedrive en reclamemateriaal van Toneelvereniging VIOS bewaren.

Sympathisanten (zusterverenigingen en samenwerkende organisaties) 

 • Voor het verstrekken van informatie aan donateurs m.b.t. uitvoeringen, activiteiten en onze vereniging.
 • Mogelijkheid contact op te nemen en informatie te verstrekken indien nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Persoonsgegevens ontvangen bij verzoek, vraag of klacht 

 • Gegevens worden enkel gebruikt en bewaard voor behandeling van het verzoek, de vraag of klacht.

Hoe worden de persoonsgegevens verwerkt? 
Enkele van onze leden en bestuurders hebben toegang tot jouw persoonsgegevens, zij zijn met zorg gekozen. Alleen de benodigde mensen die toegang nodig hebben om een van de eerder aangegeven doelen uit te voeren hebben toegang tot deze gegevens.  

Reserveringen 

 • Met toezending van uw gegevens is een akkoord aangegaan met de privacyverklaring van Toneelvereniging Vios.
 • Uw gegevens worden verstuurd naar onze reserveringsafdeling deze maakt gebruik van Microsoft producten om uw gegevens op te slaan.
 • Een overzicht van gegevens wordt gedeeld met de entreebezetting per email of schriftelijk met het doel controle van de reserveringen.

Donateurs 

 • Met toezending van uw gegevens is een akkoord aangegaan met de privacyverklaring van Toneelvereniging Vios.
 • De gegevens worden verstuurd naar ons secretariaat, donateurscontactpersoon en zijn inzichtelijk voor het bestuur van Vios met enkel voorgaande doelen.
 • De gegevens zijn schriftelijk inzichtelijk bij de entreebezetting ter controle van donateurschap en betaling.
 • De gegevens worden opgeslagen met behulp van Microsoft producten.
 • Het uitvoeren van voorgaande doelen met betrekking tot informatie en contact gaat per email, telefoon, schriftelijk of Mailchimp. 

Leden 

 • Met toezending van uw gegevens is een akkoord aangegaan met de privacyverklaring van Toneelvereniging Vios.
 • De gegevens worden verstuurd naar ons secretariaat en zijn inzichtelijk voor het bestuur en de jeugdcommissieleden van Vios met enkel voorgaande doelen.
 • De gegevens zijn schriftelijk inzichtelijk bij de entreebezetting ter controle van lidmaatschap en betaling.
 • De gegevens benodigd voor voorgenoemde doelen worden opgeslagen en gearchiveerd met behulp van Microsoft producten.
 • Het uitvoeren van voorgaande doelen met betrekking tot informatie en contact gaat per email, telefoon, Whatsapp, schriftelijk of Mailchimp.

Sympathisanten (zusterverenigingen en samenwerkende organisaties) 

 • Met toezending van uw gegevens is een akkoord aangegaan met de privacyverklaring van Toneelvereniging Vios.
 • De gegevens worden verstuurd naar ons secretariaat en zijn inzichtelijk voor het bestuur van Vios met enkel voorgaande doelen.
 • De gegevens worden opgeslagen met behulp van Microsoft producten.
 • Het uitvoeren van voorgaande doelen met betrekking tot informatie en contact gaat per email, telefoon, schriftelijk of Mailchimp.

Persoonsgegevens ontvangen bij verzoek, vraag of klacht 

 • Gegevens worden enkel gedeeld met de betreffende personen benodigd voor behandeling van het verzoek, de vraag of klacht.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard? 
Toneelvereniging VIOS Oud Ade bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  

Reserveringen 
Gegevens verstrekt voor reservering worden bewaard tot uiterlijk 14 na dagen de laatste uitvoering van de desbetreffende reservering. 

Donateurs 
Persoonsgegevens verstrekt voor donateurschap worden bewaard voor de duur van het donateurschap en binnen 12 weken na beëindiging van het donateurschap verwijderd. 

Leden 
Persoonsgegevens verstrekt voor lidmaatschap worden bewaard voor de duur van het lidmaatschap en binnen 12 weken na beëindiging van het lidmaatschap verwijderd. Hierna worden persoonsgegevens alleen bewaard na akkoord van het betreffende lid in verband met uitnodigingen voor verenigingsactiviteiten en uitvoeringen tot het moment dat het voornoemde lid deze toestemming intrekt. Opzegging van lidmaatschap heeft geen invloed op eerder verwerkt archiefmateriaal met naam, foto en videomateriaal. Indien er verwijdering gewenst is van voorgenoemd materiaal zal hier expliciet aanvraag voor gedaan moeten worden. 

Sympathisanten (zusterverenigingen en samenwerkende organisaties) 
Gegevens verstrekt van sympathisanten wordt bewaard tot uiterlijk 14 dagen na wijziging of aanvraag van verwijdering door genoemde sympathisant. 

Persoonsgegevens ontvangen bij verzoek, vraag of klacht 
Gegevens verkregen door genoemd verzoek, vraag of klacht zullen uiterlijk 14 dagen na sluiten van het verzoek, vraag of klacht worden verwijderd. 

Gegevensverzameling minderjarigen 
Onze website en vereniging heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen dit echter niet controleren en raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens van minderjarigen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met ons zoals aangegeven bij contactgegevens. 

Geautomatiseerde besluitvorming 
Toneelvereniging VIOS Oud Ade neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden geautomatiseerd zijn door computerprogramma’s of -systemen zonder dat daar een vrijwilliger van Toneelvereniging VIOS Oud Ade bij betrokken is.  

Delen van persoonsgegevens met derden 
Toneelvereniging VIOS verstrekt de gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een van de aangegeven doelen, een wettelijke verplichting of als er persoonlijk toestemming is gegeven door desbetreffend contact. 

Cookies en vergelijkbare technieken 
De website van Toneelvereniging VIOS Oud Ade gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen, ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je hebt zelf controle over jouw cookies door je af te melden voor cookies en jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Toneelvereniging VIOS Oud Ade.  

Je het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dit betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een bestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.  

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ, paspoortnummer en BSN zwart, dit ter bescherming van jouw privacy. 

Toneelvereniging VIOS Oud Ade wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV te Den Haag. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Wij zullen zo snel mogelijk reageren op jouw verzoek, zeker binnen een termijn van 4 weken. 

Functionaris en wijzigingen 
Het secretariaat van Toneelvereniging VIOS is de Functionaris gegevensbescherming van Toneelvereniging VIOS. Toneelvereniging Vios behoudt zich het recht deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. Herzieningen worden bekend gemaakt via deze website en aan onze leden via de nieuwsbrief. 

Deze verklaring is het laatst gewijzigd in februari 2023.