Contact

Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Postadres:
Toneel Vereniging V.I.O.S
Anton Waldorpstraat 14
1062as Amsterdam

Telefoon
071 501 8668

E-mail:
info@viosoudade.nl

Rekeningnummer (IBAN):
NL75 RBRB 0896 7073 26 t.n.v. Toneelvereniging V.I.O.S.

Bezoekadres:
“Ons Dorpshuis”
Schoolplein 5
2374 AD Oud Ade

Bestuur:
Voorzitter
Claudia van der Gaag

Secretaris
Anita Heemskerk

Penningmeester
Pieter van Ruiten

Overige bestuursleden
Kiki van As
Claudia Huijsmans
Piet Pouw

Webmasters:
Jessie Opdam-Pouw
Sylvia van ’t Hart